Program „Gotowi do drogi”

W środę 18 grudnia 2013 roku został dla społeczności szkolnej Gimnazjum w Złotoryi zrealizowany program „Gotowi do drogi”. Całość projektu została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Z-ca Naczelnika OSP w Brochocinie druh Tomasz Stanowski wraz z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej pracującymi jako ratownicy medyczni przeprowadzili pogadanki na temat zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

RKO zostało pokazane jako zespół czynności stosowanych u poszkodowanych, u których wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Wielokrotnie w sposób profesjonalny instruktorzy odnosili  się do BLS – (ang. Basic Life Support) – podstawowych  zabiegów  resuscytacyjnych.

W sposób praktyczny z użyciem profesjonalnych fantomów instruktorzy z OSP w Brochocinie wskazywali na istotne cele resuscytacji, takie jak utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy, a także przywrócenie własnej czynności układu krążenia. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo duże zainteresowanie młodzieży i nauczycieli przedstawianą tematyką. Każdy z biorących udział w projekcie miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu RKO poprzez ćwiczenia pod czujnym okiem instruktorów.

Podsumowując  realizację projektu druh Stanowski przekazał na potrzeby naszego gimnazjum apteczkę turystyczną, plansze instruktażowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowe, a także pakiety wyposażone w maseczki do sztucznego oddychania wraz z rękawiczkami do wykorzystania przez uczniów.